Obraz
Plansza

formularz uwag

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.

W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne.

Zachęcamy do wnoszenia uwag!

Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu uwag. Formularz można przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną (jako podpisany skan) lub przynieść do biura LGD (Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd)

formularz_uwag-LSR-2023-20271.docx

formularz_uwag-LSR-2023-20271.pdf

 

Data: Poniedziałek, 17 kwietnia 2023r.  1724 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje