Obraz
Plansza

Aktualności

Umowa na wsparcie przygotowawcze PODPISANA!!!
Ruszamy z pracami nad nową LSR Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM.
RAZEM zadecydujmy o kierunku rozwoju naszych lokalnych społeczności!!!

5 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "BUD-UJ RAZEM" Wojciech Olborski oraz Wiceprezes Zarządu Justyna Strumiłło, podpisali z Samorządem Województwa Łódzkiego, reprezentowanym przez Panią Martę Marciniak, umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz wspieranie lokalnego rozwoju.

 

 

Data: Środa, 6 lipca 2022r.  685 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje