Obraz
Plansza

Rozliczenie grantu 4/2017/G

W celu wypełnienia wniosku o rozliczenie grantu należy zalogować się do generatora wniosków ( należy wpisać dane  używane podczas wypełniania wniosku o powierzenie grantu).

Po zalogowaniu do generatora należy kliknąć na symbol $ przy tytule wniosku.

Załączniki:

1.Przejście do generatora - otwórz
2.Instrukcja postępowania z generatorem
3.Wzór wniosku o rozliczenie grantu
4.Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie
5.Wzór sprawozdania
6.Wzór - Ewidencja zdarzeń gospodarczych
7.Wzór 1 - Tablica informacyjna pozioma
8.Wzór 2 - Tablica informacyjna pionowa
9.RODO_klauzule_19.2_004_dla_grantobiorców
10.Zobowiązanie do przekazania klauzuli
11.Ankieta monitorująca

 

Data: Poniedziałek, 14 maja 2018r.  850 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje