Obraz
Plansza

6/2018/G Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców

                OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie: „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” realizowane w ramach Projektu Grantowego

          Termin składania wniosków

Od dnia 13.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku

            Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”,Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

              Zakres tematyczny projektu grantowego

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

               Wysokość limitu środków w ramach projektu

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 6/2018/G wynosi 79 000 zł

                Załączniki:

1.Ogłoszenie o naborze 6/2018/G
2. Przejście do generatora wniosków -  otwórz

UWAGA! Każdy nabór/ogłoszenie posiada swój indywidualny lik przekierowujący Grantbiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego ogłoszenia.
3. Instrukcja postępowania z Generatorem
4. Wzór wniosku o powierzenie grantu
5. Instrukcja
6. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
7. Instrukcja
8. Wzór umowy
9. Wzór sprawozdania
10. Procedury
11. Karta weryfikacji
12. Karta oceny
13. Kryteria wyboru
14. Cele i wskaźniki
15. Formularz odwołania od decyzji Rady
16. LSR na lata 2014-2020
17. Regulamin obrad Rady

Data: Czwartek, 29 marca 2018r.  3387 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje