Obraz
Plansza

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się dnia 16.05.2018 (tj. środa) o godz. 16:30 w I terminie i dnia 16.05.2018 o godz. 17:00 w II terminie w Sali Bankietowej "Bachus" ul. Główna 158, 97-318 Czarnocin.

Uprzejmie informujemy, że w związku z dobiegającą do końca kadencją władz Stowarzyszenia na niniejszym Walnym Zebraniu Członków odbędą się również wybory do organów Stowarzyszenia (Zarząd; Komisja Rewizyjna). Deklarację kandydata do władz wraz z procedurą wyborczą należy pobrać ze strony internetowej www.buduj.eu

Wszystkie dokumenty dotyczące spotkania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.buduj.eu nie później niż na 7 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

Porządek zebrania:
1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2.Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3.Sprawdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
7.Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2018 (10 zł)
8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady.
9.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.
10.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
11.Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
12.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
13.Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia     oraz  sprawozdania finansowego za rok 2017.
14.Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
15.Wybory do Zarządu Stowarzyszenia.
16.Wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
19.Wolne wnioski
20.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Dodatkowe załączniki

Ikona pliku plik
Zaproszenie.pdf
Opis: Zaproszenie
Rozmiar: 480.49kB
Ikona pliku plik
DEKLARACJA_do_wladz_2018.pdf
Opis: Deklaracja kandydata do władz Stowarzyszenia 2018
Rozmiar: 223.48kB
Ikona pliku plik
Procedura_Wyborcza_-_Wyciag_ze_Statutu.pdf
Opis: Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia
Rozmiar: 440.82kB
Ikona pliku plik
Protokol__z_Walnego_z_dn._31.05._2017_r..pdf
Opis: Protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 31.05. 2017 r.
Rozmiar: 1.04MB
Ikona pliku plik
Uchwala_-_odwolanie_czlonka_Rady.pdf
Opis: Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia
Rozmiar: 347.54kB
Ikona pliku plik
Wniosek_o_odwolaniu_czlonka_Rady.pdf
Opis: Wniosek o odwołaniu członka Rady
Rozmiar: 454.76kB
Ikona pliku plik
Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2017.pdf
Opis: Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Rozmiar: 1.38MB
Ikona pliku plik
Uchwala_-_zatwierdzenie_sprawozdania_rocznego.pdf
Opis: Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2017
Rozmiar: 352.74kB
Ikona pliku plik
Sprawozdanie_merytoryczne_Stowarzyszenia_za_rok_2017.pdf
Opis: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2017
Rozmiar: 1.31MB
Ikona pliku plik
Uchwala_-_udzielenie_absolutorium_Zarzadu_Stowarzyszenia.pdf
Opis: Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
Rozmiar: 346.4kB
Ikona pliku plik
Uchwala_-_wybor_czlonkow_Zarzadu_Stowarzyszenia.pdf
Opis: Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
Rozmiar: 409.15kB
Ikona pliku plik
Uchwala_-_wybor_Komisji_Rewizyjnej.pdf
Opis: Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Rozmiar: 409.47kB
Ikona pliku plik
Aktualizacja_z_16.05.2018-Sprawozdanie_Merytoryczne_z_dzialalnosci_Stowarzyszenia_w_2017r.pdf
Opis: Aktualizacja z 16.05.2018 Sprawozdanie_Merytoryczne_z_dzialalnosci_Stowarzyszenia_w_2017r
Rozmiar: 900.04kB

 Autor: Piotr Deperasiński.  Data: Środa, 25 kwietnia 2018r.  423 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje