Obraz
Plansza

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się dnia 31.05.2017r. (tj. środa) o godz. 16:30 w I terminie i o godz. 17:00 w II terminie w Sali Bankietowej „Bachus” ul. Główna 158, 97-319 Czarnocin.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Sprawdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 6. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2017 (10 zł)
 7. Podjęcie uchwał w sprawie reprezentacji we władzach Stowarzyszenia.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016
 9. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2016
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2016
 12. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.
 13. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2016
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

                                                              

                                                                                          Za Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

                                                                                                  Prezes Zarządu – Krystyna Adaszkiewicz

 Autor: Izabela Tokarska.  Data: Środa, 24 maja 2017r.  633 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje