Obraz
Plansza

Zapraszamy na konsultacje procedur oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW - GRANTY

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - GRANTY

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych -
Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców

Zapraszamy do zapoznania się z treścią powyższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@buduj.eu

Projekty procedur dostępne są na stronie www.buduj.eu oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM””, Pl. Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +44 719 22 29  lub e-mail: biuro@buduj.eu

Procedury_wyboru_i_oceny_grantobiorcow_2.3_do_konsultacji.docx

Z1_Regulamin_naboru_wnioskow1.docx

Z2_Wniosek_o_powierzenie_grantu_.docx

Z3_Rejestr_zlozonych_wnioskow_.docx

Z4_Deklaracja_bezstronnosci_pracownika1.docx

Z5_Karta_oceny_formalnej_1.docx

Z6_Karta_weryfikacji_zgodnosci_z_LSR1.docx

Z7_Karta_weryfikacji_zgodnosci_z_PS_WPR1.docx

Z8_Pismo_o_uzupelnienia1.docx

Z9_Deklaracja_bezstronnosci_czlonka_Rady1.docx

Z10_Karta_zgodnosci_z_kryteriami_wyboru1.docx

Z11_Karty_oceny_zgodnosci_z_kryteriami_wyboru_oraz_ustalenia_kwoty_wsparcia_1.docx

Z12_Karta_rejestru_interesow1.docx

Z13_Lista_operacji_spelniajacych_warunki_udzielenia_wsparcia1.docx

Z14_Lista_operacji_nie_spelniajacych_warunki_udzielenia_wsparcia1.docx

Z15_Lista_operacji_wybranych_1.docx

Z16_Lista_operacji_niewybranych_1.docx

Z17_Pismo_informujace_wnioskodawce_o_wynikach_wyboru_1.docx

Z18_Umowa_o_powierzenie_grantu.docx

Z19__Wniosek_o_rozliczenie_grantu.docx

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Czwartek, 11 kwietnia 2024r.  393 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje