Obraz
Plansza

Warsztat Refleksyjny Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Warsztat refleksyjny Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadzony został dnia 27 stycznia 2021r w Biurze Stowarzyszenia w Ujeździe w formule on-line w wersji hybrydowej (na spotkaniu obecni byli pracownicy Biura zaś zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu on-line). W warsztatach udział wzięli: Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Małgorzata Sibińska, Inspektor ds. obsługi wniosków Pani Marta Marciniak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy Pan Bronisław Helman, Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz pracownicy biura Stowarzyszenia. Spotkanie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2021 roku, a także analiza osiągniętych przez LGD wskaźników. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Moderatorem warsztatów był Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Środa, 27 stycznia 2021r.  1406 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje