Obraz
Plansza

Projekty realizowane i zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” na dzień 01.01.2020r. zawarło:

  • 110 umów z grantobiorcami  w ramach projektów grantowych na łączną kwotę 2 221 322,00 zł.

Ponadto:

  • 21 beneficjentów otrzymało pomoc finansową w ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/placów zabaw  na łączną kwotę 2 892 110,00 zł
  • 36 beneficjentów otrzymało pomoc finansową z zakresu podejmowania działalności gospodarczej/rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 5 605 222,00 zł.

 

PODSUMOWANIE:

ZAKRES OPERACJI

ILOŚĆ WYBRANYCH OPERACJI

WYKORZYSTANA KWOTA

Projekty Grantowe

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

64

1 139 770,00 zł

„Budowa/przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastuktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”

10

272 220,00 zł

„ Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastuktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”

7

255 116,00 zł

„Działania służące promocji obszaru”

6

108 433,00 zł

„Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkanców”

7

78 144,00 zł

"Inwestcje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru"

3

75 500,00 zł

"Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastuktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu"

13

292 139,00 zł

Operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej

21

2 892 110,00 zł

 

Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej

36

5 606 222,00 zł

 

RAZEM:

167

10 718 654,00 zł

 

LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadziło do chwili obecnej łącznie 26 naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Z indywidualnego doradztwa w Biurze Stowarzyszenia skorzystało 392 podmiotów, z czego 167 zawarło umowy o przyznanie pomocy.

 

Obecnie Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” prowadzi nabory na przedsięwzięcia:

  • „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” (organizacja warsztatów, spotkań tematycznych i wyjazdów studyjnych).
  • „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”                           (organizacja festynów, pikników, imprez promujących obszar LGD).

 

Więcej informacji o projektach zrealizowanych przez Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.buduj.eu w zakładce "projekty zrealizowane".

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Czwartek, 16 stycznia 2020r.  561 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje