Obraz
Plansza

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

16 maja 2018r. w Czarnocinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’. Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Legieziński.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków, przedstawiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017r., a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Podjęto szereg uchwał min. uchwałę w sprawie odwołania członka Rady, uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.
Podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Dokonano wyboru do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Rady: Pan Marek Wodo i Pan Kamil Kołodziejczyk wręczyli kwiaty Pani Prezes Krystynie Adaszkiewicz w podziękowaniu za 4-letnią prace Zarządu.
Za dotychczasową pracę na rzecz LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’podziękowano również Panu Pawłowi Piwowarskiemu- Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej

Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy do fotorelacji.

 

 

 

 

 Autor: Piotr Deperasiński.  Data: Piątek, 18 maja 2018r.  746 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje