Obraz
Plansza

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „ROZ-BUDUJ WYOBRAŹNIĘ"  realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM"

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w Ujeździe, Plac Kościuszki 5.

Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD „BUD-UJ RAZEM” oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu.

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszaru Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

Prace konkursowe należy przedstawić w formie elektronicznej na nośniku CV/DVD, plik w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze umożliwiającym wydruk w formacie 40 cm x 30 cm, maksymalna waga zdjęcia 10 mb. Autor może dostarczyć max. 3 zdjęcia wraz z kartą zgłoszeniową. Kartę zgłoszeniową razem ze zdjęciami (na nośniku CV/DVD) należy dostarczyć w formie wydrukowanej do Biura LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 07.10.2022.

Prace konkursowe oceniane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:

  1. Dzieci w wieku 6-14 lat
  2. Młodzież w wieku 15-19 lat
  3. Dorośli powyżej 25 roku życia   

Organizator przewiduje następujące nagrody: za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 600 zł, za zajecie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 450 zł, za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem (zgodna rodzica / opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) oraz RODO.

formularz_zgloszeniowy.docx

RODO.docx

oswiadczenie_rodzicaopiekuna_dla_nieletniego.docx

regulamin_konkursu_fotograficznego5.docx

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Wtorek, 16 sierpnia 2022r.  2511 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje