Obraz
Plansza

Grantobiorco pamiętaj o swoich obowiązkach!!!

Grantobiorco opamiętaj o swoich obowiązkach!!!

Zgodnie z § 13 pkt. 3  umowy do wniosku o powierzenie grantu, Grantobiorca zobowiązuje się do:

a) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymiw Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez Beneficjenta i zamieszczonych na jego stronie internetowej, w terminie od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu, do dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej na rzecz Beneficjenta;

b) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o powierzenie grantu;

c) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją zadania oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji zadania, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie, logo Grantodawcy, Leader, Unii Europejskiej oraz PROW 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w księdze wizualizacji;

Ponadto należy zapoznać się z zarządzeniem z dnia 18.09.2018r. dot. zasad informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”  (dokument dostępny na stronie internetowej www.buduj.eu w zakładce: obowiązki beneficjentów)

Przypominamy również o obowiązku umieszczenia banera promocyjnego! (baner do wypożyczenia w Siedzibie Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”)

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Poniedziałek, 19 lipca 2021r.  1008 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje