Obraz
Plansza

Aktualizacja formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, oraz wzór aneksu do umów o przyznaniu pomocy zawartych na wersjach wcześniejszych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,który zostały wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020z dnia 21 grudnia 2020r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzór ww. formularza, zgodnie z art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Umowa_19_2_P_5z_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_Wykaz Działek_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Umowa_19_2_P_5z_Zal_5 Oświadczenie małżonka

Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO

Wzór aneksu

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Środa, 13 stycznia 2021r.  367 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje