Obraz
Plansza

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się dnia 08.09.2020r. (tj. wtorek) o godz. 16:00 w I terminie i dnia 08.09.2020r. o godz. 16:30 w II terminie w Sali Konferencyjno-Bankietowej "BACHUS" ul. Główna 158, 97-318 Czarnocin.

 W związku z epidemią COVID-19 spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ramach reżimu sanitarnego.

 Wszystkie dokumenty dotyczące spotkania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.buduj.eu nie później niż na 7 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Sprawdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 6. Zebranie składki członkowskiej od osób fizycznych i stowarzyszeń za rok 2019 (10 zł)
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
 10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

                                                                                                        

                                                                                             

Dodatkowe załączniki

Ikona pliku plik
zaproszenie_walne_081.pdf
Opis:
Rozmiar: 541.76kB

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Poniedziałek, 31 sierpnia 2020r.  1205 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje