Obraz
Plansza

Warsztat Refleksyjny Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Warsztat refleksyjny Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadzony został dnia 12 lutego 2020r w Biurze Stowarzyszenia w Ujeździe - W związku z zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W warsztatach udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia oraz pracownicy biura Stowarzyszenia. W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku, a także analiza osiągniętych przez LGD wskaźników. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Moderatorem warsztatów był Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji.

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Piątek, 14 lutego 2020r.  717 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje