Obraz
Plansza

Umowa o przyznaniu pomocy

W dniu 18 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Prezes Pan Wojciech Olborski i Wiceprezes Pani Justyna Strumiłło w imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Bud-uj Razem" podpisali umowę o powierzenie grantu w zakresie: Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Celem operacji jest organizacja imprez kulturalnych, festynów i pikników, mających za zadanie poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD ,,BUD-UJ RAZEM''.
Wkrótce podpisanie umów z Grantobiorcami !!!

 Autor: Urszula Kocięba.  Data: Piątek, 19 kwietnia 2019r.  577 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje