Obraz
Plansza

6/2020/G „Działania służące promocji obszaru”

                                                                                                                                                                                             Ujazd, 14.09.2020 r.

                                                              OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: „Działania służące promocji obszaru”

Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

  Od dnia 28.09.2020 r. do dnia 19.10.2020 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku  

Miejsce i tryb składania wniosków:

 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

Zakres tematyczny projektu:

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 6/2020/G wynosi 83 901,00 zł.

Załączniki:

Ogloszenie_o_naborze_6_2020_G_publikacje.pdf

1. Przejście do generatora wniosków online - OTWÓRZ

UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu.

2. Instrukcja postępowania z Generatorem

3. Wzór wniosku o powierzenie grantu

4.Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

5.Wzór wniosku o rozliczenie grantu

6.Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

7.Wzor_umowy_o_powierzenie_grantu_Aktualizacja__07.08.2020_.pdf

8.Wzór sprawozdania

9.Karta weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR

10.karta_oceny_wedlug_lokalnych_kryteriow_wyboru2.pdf

11.Lokalne_kryteria_wyboru_operacji_dla_projektow_grantowych2.pdf

12.Cele_i_wskazniki_6_2020_G_publikacje.pdf

13.Formularz odwołania od decyzji Rady

14.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.

15.Regulamin obrad Rady

16. Formularz_-_PRODUKT_LOKALNY.pdf

17. Formularz_-_INNOWCYJNOSC.pdf

18. RODO klauzula dla grantobiorców

19. RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

 

Data: Czwartek, 10 września 2020r.  1752 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje