Obraz
Plansza

Ustawy

 AKTUALNA USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

USTAWA_z_dnia_11_lipca_2014_r.pdf

AKTUALNA USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

USTAWA_z_dnia_20_lutego_2015_r._o_rozwoju_lokalnym_z_udzialem_lokalnej_spolecznosci.pdf

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Ustawa_z_dnia_20_lutego_o_rozwoj.pdf

Tekst_ujednolicony_ustawy_DZ.U._z_2015_r._poz.378_z_2017_r._poz.5..pdf

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ustawa_PROW-_Ustawa_z_dnia_20_lu.pdf

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Obwieszczenie_wraz_z_ustawa.pdf

 

Data: Środa, 16 listopada 2016r.  2367 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje