Obraz
Plansza

1/2020/G „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ujazd, 30.12.2019

                                                                       OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” 

 Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 16.01.2020 r. do dnia 14.02.2020 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

 Zakres tematyczny projektu:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 1/2020/G wynosi 254 500 zł.

Załączniki: 

B._1._Ogloszenie_o_naborze_granty_1_2020_G.doc

 1.  Przejście do generatora wniosków - otwórz    UWAGA! Każdy nabór/ogłoszenie posiada swój indywidualny lik przekierowujący Grantbiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego ogłoszenia.
 2. Instrukcja postępowania z Generatorem
 3. Wzór wniosku o powierzenie grantu
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
 5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu
 7. Wzór umowy
 8. Wzór sprawozdania
 9. Karta weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR
 10. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 11. Lokalne kryteria wyboru
 12. Planowane_do_osiagniecia_w_ramach_naboru_nr_1_2020_G_cele_i_wskaznik.doc
 13. Formularz odwołania od decyzji Rady
 14. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.
 15. Regulamin obrad Rady
 16. RODO klauzula dla grantobiorców
 17. RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

Data: Poniedziałek, 30 grudnia 2019r.  2941 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje