Obraz
Plansza

Zapraszamy na KOLEJNE konsultacje procedur oceny i wyboru operacji LGD „BUD-UJ RAZEM” dla projektów finansowanych z EFRROW - GRANTY

Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców

Zapraszamy do zapoznania się z treścią powyższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@buduj.eu

Projekty procedur dostępne są na stronie www.buduj.eu oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM””, Pl. Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 25 czerwca 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +44 719 22 29  lub e-mail: biuro@buduj.eu

Procedury_wyboru_i_oceny_grantobiorcow_3.6.docx

Z1_Wniosek_o_powierzenie_grantu.docx

Z2_Rejestr_zlozonych_wnioskow_1.docx

Z3_Deklaracja_bezstronnosci.docx

Z4_Karta_rejestru_interesow.docx

Z5_Karta_oceny_formalnej.docx

Z6_Karta_oceny_spelniania_warunkow_przyznania_pomocy.docx

Z7_Pismo_o_uzupelnienia.docx

Z8_Karta_zgodnosci_z_kryteriami_wyboru.docx

Z9_Karty_oceny_zgodnosci_z_kryteriami_wyboru_oraz_ustalenia_kwoty_wsparcia.docx

Z10_Lista_wnioskow_spelniajacych_warunki_formalne.docx

Z11_Lista_wnioskow_niespelniajacych_warunkow_formalnych.docx

Z12_Lista_wnioskow_spelniajacych_warunki_udzielenia_wsparcia.docx

Z13_Lista_wnioskow_nie_spelniajacych_warunkow_udzielenia_wsparcia.docx

Z14_Uchwala_w_sprawie_wyboru_operacji.docx

Z15_Lista_wnioskow_wybranych.docx

Z16_Lista_wnioskow_niewybranych.docx

Z17_Pismo_informujace_wnioskodawce_o_wynikach_wyboru.docx

Z18_Umowa_o_powierzenie_grantu1.docx

Z19__Wniosek_o_rozliczenie_grantu1.docx

 

 Autor: Wiktoria Adamczyk.  Data: Poniedziałek, 17 czerwca 2024r.  205 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje

Logo